Vay F88 có lên CIC không?

vay f88 có lên cic không

Câu trả lời ngắn gọn là: Không, vay F88 không lên CIC nếu bạn trả nợ đúng hạn.

CIC là Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và xử lý, đồng thời dự báo các thông tin tín dụng của mỗi cá nhân hay tổ chức. Các tổ chức tín dụng, bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức cho vay cầm cố,… đều có thể truy cập vào CIC để xem thông tin tín dụng của khách hàng trước khi quyết định cho vay.

Theo quy định của CIC, các khoản vay cầm cố tại các tổ chức cho vay cầm cố không được báo cáo lên CIC. Do đó, nếu bạn vay tiền tại F88 và trả nợ đúng hạn, thông tin vay vốn của bạn sẽ không được báo cáo lên CIC. Điều này có nghĩa là khoản vay của bạn sẽ không ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn không trả nợ đúng hạn, khoản vay của bạn sẽ được báo cáo lên CIC và bạn sẽ bị xếp vào nhóm nợ xấu. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của bạn tại các tổ chức tín dụng khác trong tương lai.

Để tránh bị xếp vào nhóm nợ xấu, bạn cần lưu ý trả nợ đúng hạn cho F88 theo hợp đồng. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc trả nợ, bạn nên liên hệ với F88 để được hỗ trợ.