Vay F88 10 triệu lãi suất bao nhiêu?

vay f88 10 triệu lãi suất bao nhiêu

Theo thông tin trên trang chủ của F88, lãi suất cho vay cầm cố của F88 là 1,1%/tháng, tức hơn 13%/năm theo cách tính dư nợ giảm dần. Như vậy, nếu vay F88 10 triệu đồng, lãi suất hàng tháng sẽ là 10.000.000 đồng x 1,1% = 110.000 đồng.

Tuy nhiên, lãi suất này chỉ là lãi suất cho vay. Ngoài ra, khách hàng còn phải trả thêm các loại phí khác như phí thẩm định tài sản cầm cố, phí thẩm định điều kiện cho vay, phí phạt quá hạn,… Tổng các loại phí này có thể dao động từ 2% đến 5% số tiền vay.

Ví dụ, nếu bạn vay F88 10 triệu đồng trong 6 tháng, với lãi suất 1,1%/tháng, tổng số tiền phải trả là 10.000.000 đồng x 1,1% x 6 tháng + 10.000.000 đồng x 2% = 12.800.000 đồng. Như vậy, lãi suất thực tế bạn phải trả là 12.800.000 đồng – 10.000.000 đồng = 2.800.000 đồng, tương đương 28%/năm (lãi đơn).

Do đó, trước khi vay F88, bạn cần cân nhắc kỹ các khoản phí và lãi suất để đảm bảo có thể trả nợ đầy đủ và đúng hạn.