Cách tính lãi suất vay ngân hàng

cách tính lãi suất vay ngân hàng

Lãi suất vay ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng cần quan tâm khi vay vốn ngân hàng. Lãi suất vay cao sẽ khiến tổng số tiền phải trả của người vay tăng lên, do đó cần tính toán lãi suất vay một cách chính xác để có kế hoạch trả nợ phù hợp.

Có hai cách tính lãi suất vay ngân hàng phổ biến hiện nay là:

Cách tính lãi suất vay theo dư nợ gốc

Với cách tính này, số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ bằng nhau trong suốt thời gian vay. Công thức tính lãi suất vay theo dư nợ gốc như sau:

Tiền lãi hàng tháng = Dư nợ gốc * Lãi suất vay/12 tháng

Trong đó:

 • Dư nợ gốc là số tiền gốc còn nợ sau khi đã trừ đi số tiền gốc đã trả trong các kỳ trước đó.
 • Lãi suất vay là lãi suất được tính theo năm, thường được biểu thị dưới dạng %/năm.
 • Số tháng vay là thời gian vay vốn, tính theo tháng.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm, thời hạn vay 1 năm (12 tháng).

Số tiền gốc phải trả hàng tháng là:

100 triệu / 12 tháng = 8,33 triệu đồng

Số tiền lãi phải trả hàng tháng là:

8,33 triệu đồng * 10% / 12 tháng = 0,66 triệu đồng

Như vậy, trong tháng đầu tiên, bạn phải trả tổng số tiền là 8,33 triệu đồng + 0,66 triệu đồng = 9 triệu đồng.

Cách tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần

Với cách tính này, số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ giảm dần theo thời gian vay. Công thức tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần như sau:

Tiền lãi hàng tháng = Dư nợ gốc * Lãi suất vay/12 tháng

Trong đó:

 • Dư nợ gốc là số tiền gốc còn nợ sau khi đã trừ đi số tiền gốc đã trả trong các kỳ trước đó.
 • Lãi suất vay là lãi suất được tính theo tháng.
 • Số tháng vay là thời gian vay vốn, tính theo tháng.

Ví dụ: Bạn vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 10%/năm, thời hạn vay 1 năm (12 tháng).

Số tiền gốc phải trả hàng tháng là:

100 triệu / 12 tháng = 8,33 triệu đồng

Số tiền lãi phải trả hàng tháng trong tháng đầu tiên là:

100 triệu đồng * 10% / 12 tháng = 0,83 triệu đồng

Số tiền lãi phải trả hàng tháng trong tháng thứ hai là:

(100 triệu đồng – 8,33 triệu đồng) * 10% / 12 tháng = 0,74 triệu đồng

Và cứ như vậy, số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ giảm dần cho đến khi trả hết số tiền gốc.

Lưu ý khi tính lãi suất vay ngân hàng

 • Lãi suất vay ngân hàng thường được biểu thị dưới dạng %/năm. Do đó, cần đổi sang %/tháng để tính toán lãi suất vay hàng tháng.
 • Lãi suất vay ngân hàng có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, cần cập nhật lãi suất vay thường xuyên để có kế hoạch trả nợ phù hợp.
 • Lãi suất vay ngân hàng có thể khác nhau giữa các ngân hàng và các gói vay. Do đó, cần so sánh lãi suất vay của các ngân hàng để lựa chọn được gói vay có lãi suất tốt nhất.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng online

Hiện nay, các ngân hàng đều có công cụ tính lãi suất vay online trên website của mình. Bạn có thể sử dụng công cụ này để tính toán lãi suất vay ngân hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Để sử dụng công cụ tính lãi suất vay online, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

 • Số tiền vay
 • Lãi suất vay
 • Thời hạn vay

Công cụ sẽ tự động tính toán và cho ra kết quả lãi suất vay hàng tháng, tổng số tiền phải trả cho cả khoản vay.