Công ty tài chính cho vay nợ xấu

công ty tài chính cho vay nợ xấu

Nợ xấu là gì? Nợ xấu là khoản nợ quá hạn tối thiểu 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, bao gồm cả nợ gốc và lãi. Nợ xấu được chia thành 5 nhóm, từ Nhóm 1 (nợ dưới tiêu chuẩn) đến Nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn). Tại sao cần […]