Vay F88 15 triệu lãi suất bao nhiêu?

vay f88 15 triệu lãi suất bao nhiêu

Theo thông tin trên trang chủ của F88, lãi suất cho vay cầm cố của F88 là 1,1%/tháng, tức hơn 13%/năm theo cách tính dư nợ giảm dần. Như vậy, nếu vay F88 15 triệu đồng, lãi suất hàng tháng sẽ là 15.000.000 đồng x 1,1% = 165.000 đồng. Tuy nhiên, lãi suất này chỉ […]