Tỷ giá Vietcombank ngoại tệ hôm nay (USD, EURO/VND)

Tỷ giá vietcombank

Tỷ giá Vietcombank ngày Tỷ giá Vietcombank ngày () tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam được cập nhật như sau: Loại tiền Mua Bán USD 23.280 23.360 EUR 27.280 27.360 JPY 191 192 CNY 3.440 3.450 AUD 17.800 17.880 CAD 18.400 18.480 GBP 30.650 30.730 Nguồn: website vietcombank.com.vn Lưu ý: Tỷ giá Vietcombank […]