Vay F88 không trả có sao không?

vay f88 không trả có sao không

Vay F88 không trả có sao không? Câu trả lời là có. Theo quy định của pháp luật, việc vay tiền là một giao dịch dân sự, trong đó bên vay có nghĩa vụ trả nợ cho bên cho vay. Nếu bên vay không trả nợ, bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa […]

Vay F88 có lên CIC không?

vay f88 có lên cic không

Câu trả lời ngắn gọn là: Không, vay F88 không lên CIC nếu bạn trả nợ đúng hạn. CIC là Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và xử lý, đồng thời dự báo các thông tin tín dụng của […]