Lương 5 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu?

Lương 5 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu

Lương 5 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu? Trường hợp 1: Mức lương 5 triệu đồng bao gồm cả các khoản đóng BHXH Lúc này, mức đóng BHXH = 10,5% x 5 triệu đồng = 525.000 đồng/tháng. Trường hợp 2: Mức lương 5 triệu đồng chưa bao gồm các khoản đóng BHXH Bước 1: Xác […]