Cách tính lãi suất vay ngân hàng Techcombank

cách tính lãi suất vay ngân hàng techcombank

Lãi suất vay ngân hàng Techcombank được tính theo công thức sau: Số tiền lãi = Số tiền vay * Lãi suất * Thời gian vay Trong đó: Số tiền vay là số tiền mà khách hàng vay từ ngân hàng Techcombank. Lãi suất là mức lãi suất áp dụng cho khoản vay. Thời gian […]