Vay F88 có lên CIC không?

vay f88 có lên cic không

Câu trả lời ngắn gọn là: Không, vay F88 không lên CIC nếu bạn trả nợ đúng hạn. CIC là Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và xử lý, đồng thời dự báo các thông tin tín dụng của […]