Vay F88 không trả có sao không?

vay f88 không trả có sao không

Vay F88 không trả có sao không? Câu trả lời là có. Theo quy định của pháp luật, việc vay tiền là một giao dịch dân sự, trong đó bên vay có nghĩa vụ trả nợ cho bên cho vay. Nếu bên vay không trả nợ, bên cho vay có quyền khởi kiện ra tòa […]