100 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam?

100 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam

Tỷ giá đô la Mỹ so với đồng Việt Nam Tỷ giá đô la Mỹ so với đồng Việt Nam là tỷ lệ trao đổi giữa hai loại tiền này. Tỷ giá này thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tình hình kinh tế, chính trị của hai […]