1 Đô la bao nhiêu tiền Việt Nam?

1 Đô la bao nhiêu tiền Việt Nam

Cập nhật ngày Theo tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 Đô la Mỹ (USD) tương đương với 24.387,50 Đồng Việt Nam (VND). Tỷ giá này có thể thay đổi theo từng thời điểm, tùy thuộc vào cung cầu trên thị trường. Để biết tỷ giá chính xác nhất, bạn […]