1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ? Bao nhiêu tiền 9999 24K

1 cây vàng bao nhiêu tiền

1 cây vàng là gì? 1 cây vàng là một đơn vị đo khối lượng của vàng, tương đương với 10 chỉ vàng hoặc 100 phân vàng. 1 chỉ vàng tương đương với 3,75 gram. Như vậy, 1 cây vàng nặng 37,5 gram. 1 cây vàng bằng bao nhiêu chỉ? Như đã nói ở trên, […]