Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm về sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên”.

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức buổi tọa đàm “Định hướng, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm về sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên”.
  

Tác giả bài viết: Trung tâm hỗ trợ sinh viên