Lịch sử hình thành và chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (CSB) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Trung tâm được thành lập theo quyết định số 104/QĐ-ĐHNH ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Lịch sử hình thành

Tiền thân của CSB là Ban quản lý Kí túc xá Đại học Ngân hàng TP.HCM, được thành lập năm 2014. Với quy mô đào tạo ngày càng tăng của trường, CSB được thành lập với chức năng, nhiệm vụ đa dạng, phong phú hơn để ngày càng hoàn thiện hệ thống dịch vụ và hỗ trợ sinh viên tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Chức năng

CSB có chức năng chính là tham mưu cho Ban Giám hiệu, tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Trung tâm còn là đầu mối kết nối giữa các doanh nghiệp, ngân hàng, nhà tài trợ với sinh viên, học viên thông qua các hoạt động quan hệ doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn tài trợ, tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tìm kiếm và trao các suất học bổng cho sinh viên,…

Nhiệm vụ

 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt Chiến lược phát triển, các kế hoạch, chương trình hoạt động của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển chung của Trường;
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Trường thực hiện các hoạt động hỗ trợ học viên, sinh viên;
 • Thiết lập – tạo dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện và lâu dài với các doanh nghiệp, ngân hàng, hình thành các đối tác chiến lược trong hoạt động hỗ trợ sinh viên;
 • Chủ động xúc tiến, vận động các nguồn tài trợ học bổng, lập các quỹ hỗ tương cho các hoạt động của sinh viên;
 • Chủ trì và đầu mối tổ chức sự kiện (Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp cho các hệ – ngành đào tạo, các sự kiện khác trong Trường), báo cáo chuyên đề, giao lưu giữa doanh nghiệp, ngân hàng, cựu sinh viên với sinh viên về các vấn đề định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội việc làm cho sinh viên (Ngày hội việc làm sinh viên Ngân hàng và các sự kiện khác);
 • Quản lý và khai thác các hoạt động có liên quan đến Ký túc xá sinh viên, sinh viên nội trú theo đúng quy định hiện hành và theo năng lực cung ứng của Nhà trường;
 • Quản lý và khai thác các loại hình dịch vụ đa dạng phục vụ sinh viên như nhà ăn, siêu thị, bãi giữ xe, các dịch vụ văn phòng, quán cà phê và các dịch vụ khác theo nhu cầu sinh viên và theo năng lực cung ứng của nhà trường;
 • Quản lý và khai thác các công trình thể thao theo đúng quy định của Nhà trường;
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường, các nhà tài trợ tổ chức các hoạt động có liên quan đến việc giới thiệu, môi giới và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm;
 • Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát tình trạng, xu hướng việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp, theo dõi, đánh giá phản hồi từ các đơn vị có sử dụng lao động về chất lượng và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của sinh viên sau khi ra trường;
 • Tổ chức các hội thảo, các lớp đào tạo ngắn hạn, các hoạt động tư vấn về tâm lý, sức khỏe, lối sống và kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Khoa chuyên ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ, các cuộc thi học thuật dành cho sinh viên; Quản lý và định hướng hoạt động, phát triển các CLB – Đội – Nhóm sinh viên;
 • Đầu mối thiết lập và tổ chức những hoạt động có liên quan đến Cựu sinh viên các khóa, hệ, bậc trong toàn Trường;
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về hoạt động Trung tâm theo định kỳ và theo nhu cầu của Ban Giám hiệu;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị được Nhà trường giao;
 • Bảo vệ lợi ích, giữ gìn và phát triển thương hiệu của Trường trong các quan hệ giao dịch, hợp tác với tổ chức