Đăng lúc: 09-10-2020 10:27:00 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁN BỘ HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC

Nhằm mục đích hỗ trợ tốt hơn cho các bạn sinh viên, học viện đang học tập và rèn luyện tại trường, trung tâm hỗ trợ sinh viên thông tin danh cán bộ hỗ trợ người học để các bạn sinh viên, học viên thuận tiện cho việc thông tin và liên lạc trong quá trình học tập và rèn luyện.

Đăng lúc: 03-08-2020 06:04:05 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

CÔNG VĂN SỐ 739/ĐHNH - VP VỀ VIỆC CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong Trường trước diễn biễn phức tạp của dịch bệnh hiện nay. Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh triển khai đến Trưởng đơn vị, viên chức, người lao động, học viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung trong công văn sau:

Đăng lúc: 02-08-2020 10:13:30 PM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRONG KHU NỘI TRÚ

Căn cứ vào công văn số 733/ĐHNH -VP ngày 31/07/2020 của Hiệu Trưởng trường Đại học Ngân hàng tp.Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. Để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả, Trung tâm hỗ trợ sinh viên ra thông báo mới về công tác phòng chống dịch Covid -19 trong ký túc xá. Yêu cầu sinh viên trong khu nội trú nghiêm túc thực hiện các nội dung trong thông báo sau:

Đăng lúc: 31-07-2020 04:32:30 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

CÔNG VĂN SỐ 733/ĐHNH - VP VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

Thực hiện thông báo số 262/TB - VPCP ngày 29 tháng 07 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID - 19; Công văn số 2896/UBND - VX ngày 30 tháng 07 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID -19, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đề nghị các Trưởng đơn vị, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung trong công văn sau:

Đăng lúc: 31-07-2020 12:16:43 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TRONG KÝ TÚC XÁ CỦA ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG. TP HỒ CHÍ MINH

Trước diễn biến mới tình hình dịch bệnh covid - 19 và chỉ đạo của chính phủ,Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh và ban giám hiệu trường đại học ngân hàng tp. Hồ Chí Minh về phòng trống dịch. Trung tâm hỗ trợ sinh viên ra thông báo về công tác phòng chống dịch Covid -19 và yêu cầu các bạn sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này để công tác phòng chống dịch có hiệu quả. Nội dung chi tiết mời các bạn xem ở dưới đây.

Đăng lúc: 29-07-2020 05:47:05 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

CV 711/ĐHNH-VP v/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến mới tình hình dịch bệnh covid - 19 và chỉ đạo của chính phủ,Ủy ban thành phố Hồ Chí Minh về phòng trống dịch. Trung tâm hỗ trợ sinh viên đăng toàn bộ nội dung công văn của trường để các bạn sinh viên nắm thông tin

Đăng lúc: 27-07-2020 05:05:16 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP KHÔNG LÀNH MẠNH

Nhằm ngăn chặn không để cho sinh viên bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia và nộp tiền vào nhóm “Team khởi nghiệp 360” những hoạt động của nhóm khởi nghiệp này có biểu hiện không minh bạch và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.

Đăng lúc: 22-07-2020 06:02:33 AM | Chuyên mục: TIN TỨC - SỰ KIỆN , THÔNG BÁO

Các tin khác

1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI