Công ty AGS Group tuyển thực tập

 


Thông tin về công ty: 
Website: http://ags-vn.com/vi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/AiGlobalSunPartersJsc/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ags-group-recruit-23312691 

Thông tin liên lạc: 
Ms. Trúc (08.222.36.204, truc.pvt@ags-vn.com
Ms. Trang (08.66.791.521, trang.nhk@ags-vn.com