BẠN CÓ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO? CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG – VIETINBANK FUTURE LEADER 2018 DÀNH CHO BẠN.