ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
  • BAN GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc 
ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phú - Phó giám đốc
  KS. Lê Văn Sơn - Phó giám đốc

 
  • NHÂN VIÊN
CN. Bùi Thị Mơ
CN. Nguyễn Thị Tú
CN. Nguyễn Văn Quát
CN. Nguyễn Trọng Nguyên
CN. Đặng Văn Mạnh
CN. Hoàng Thị Tuyết
CN. Nguyễn Thị Hoà
CV.  Bùi Minh Sơn

 
 
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI