ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN
  • BAN GIÁM ĐỐC
ThS. Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc 
NCS.ThS. Nguyễn Trần Phước Bảo - Phó giám đốc
ThS. Ngô Thị Xuân - Phó giám đốc

 
  • NHÂN VIÊN
CN. Bùi Thị Mơ
CN. Nguyễn Thị Tú
CN. Nguyễn Văn Quát
CN. Nguyễn Trọng Nguyên
CN. Thái Văn Ngọc
CN. Đặng Văn Mạnh
CN. Hoàng Thị Tuyết
CN. Nguyễn Thị Hoà
CV.Bùi Minh Sơn
CV. Nguyễn Duy Sinh
CN. Phạm Thanh Tân  (Bí Thư Đoàn Thanh Niên)
CN. Nguyễn Thị Thương (Chuyên trách Đoàn - Hội)
 
ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI